DEN MATEK V DPS

V pátek 12.5. navštívil pěvecký sbor, rozšířený o šestou třídu, s paní učitelkou M. Houdkovou místní DPS. Přišli popřát obyvatelkám ke svátku matek, předali ručně vytvořená přáníčka a zazpívali jim písničky z filmů a pohádek. K dětem se přidaly i některé maminky, které si zavzpomínaly na doby, kdy sledovaly se svými dětmi pohádky.

Toto vystoupení posiluje vzájemné pochopení a vazby mezi generacemi a i tentokrát velmi potěšilo a zahřálo u srdce.

Všem žákům i paní učitelce děkujeme.

Mgr. H. Kroupová