Vítání jara a vynášení Morany

Vítání jara a vynášení Morany

V pátek 31. března 2023 – ano, ten den, kdy se čerti ženili, kroupy padaly a u Letovic se objevilo tornádo – ten den jsme ve Svitávce vynesli Moranu, zapálili ji a hodili do řeky. Hojný průvod vyšel od mateřské školy, kde malé děti zazpívaly pár jarních písniček a zakously se do velikonočních medových jidášů. Po vhození Morany do Svitavy jsme se všichni schovali před zimou do školy a každý si našel něco pro potěšení. Třeba tvořivé dílny, kde jste si mohli nazdobit perníček, namalovat vajíčko, vytvořit jarní dekoraci s osením. Nebo jste mohli posedět v kavárně u voňavých dobrot od rodičů našich žáků. Na chodbě jste si mohli zakoupit kalifornské žížaly ze školního vermikompostéru pro svůj ještě kvalitnější kompost. Mnozí utratili nemálo peněz za jarmarečné jarní výrobky dětí, za dávku naklíčeného munga či za pytlík čerstvého popcornu. Součástí jarní nabídky byli i informační letáčky k dalším školním akcím, které se týkají školní zahrady – 15.4. jarní brigáda a 12.5. zahradní slavnost – kam jste všichni srdečně zváni!

     Velký dík patří všem rodičům a přátelům školy, kteří tuto již tradiční akci podpořili svým příspěvkem do kavárny či na jarmark. I díky nim akce vydělala částku 10 643,-Kč, za kterou se zakoupí další pohybové a relaxační prvky na školní chodbu a dvůr. Pro zdravé tělo a radostnou mysl našich dětí. Děkujeme!

  1. Skřičková