Milí žáci, rodiče, přátelé školy,

Milí žáci, rodiče, přátelé školy,

jistě víte, že naše škola má mimo jiné i titul Ekoškola. Cílem tohoto mezinárodního vzdělávacího projektu je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšovali prostředí školy a svého okolí. V minulých letech jsme se zaměřovali na projekty uvnitř školy, poté na školní dvůr a v současnosti se naše pozornost soustředí na školní pozemek nacházející se nedaleko školy u vlakového nádraží. Chceme zvýšit druhovou rozmanitost zahrady a zpřístupnit ji ještě více nejem žákům, ale i dalším zájemcům ze Svitávky. Aby se zahrada stala místem nejen společné práce, vzájemného učení, předávání zkušeností, ale i společného setkávání třídních kolektivů, rodičů s dětmi, školy a veřejnosti.
Zveme Vás právě na takové setkání  – tentokrát pracovní – na společnou brigádu dne 15.4. (plakátek v příloze). Nechte se pozvat 🙂
Někteří z Vás jste již nabídli svou pomoc (při podzimním Jablkobraní), pokud jste se zapsali třeba na darování sazenic, bylinek nebo nějakého materiálu, můžete je přinést danou sobotu rovnou na zahradu.
Děkujeme a přejeme krásné, kvetoucí a svěží jaro. Za ZŠ J. Skřičková
PS: Pokud se rozhodnete přijít, budeme rádi, když napíšete. Díky.