ZOO – Velké kočky

Dne 3.4. se sedmá třída zúčastnila výukového programu v brněnské zoo – Velké šelmy. Žáci se seznámili hravou formou s velkými šelmami a jejich potravou, ohrožením, a areálem současného výskytu. Dále následovala praktická výuka v terénu, s pozorováním šelem a jejich potravou. Žáci měli následně po zoo rozchod, potom následoval přesun na hlavní nádraží, kde se všichni občerstvili a vydali jsme se na cestu zpět. Počasí si s námi aprílově pohrávalo a tak jsme se všichni těšily zahřát se domů.

Soňa Maňoušková