Velikonoce

Velikonoce

V pondělí 27.3. proběhl na naší škole program Diecézního katechetického centra, tématem bylo ,, Poselství křesťanských Velikonoc´´. Žáci 4., 5., 6. a 8. třídy se dozvěděli kdy se slaví Velikonoce, v powerpointové prezentaci se seznámili s městem Jeruzalémem a místy posledních dnů života Ježíše z Nazareta. Společně se zamysleli nad tím, proč a jak se slaví Velikonoce, nad tradicemi, významem a poselstvím Velikonoc. Program byl uzpůsoben věku žáků a seznamuje žáky s historií a duchovními hodnotami, které patří k základům evropské kultury.

Mgr. Hana Kroupová