Jan Amos Komenský, etické dílny

 

Všechno zlé, je pro něco dobré. I tak by se dal shrnout program, kterého se ve čtvrtek 30. 3. zúčastnili žáci 8. ročníku. Kdo byl a jak žil Jan Amos Komenský. V první částí programu se žáci seznámili s tím, co se v Janově životě odehrálo a jak mu dané události změnily život. Že Jan dokázal překonat životní tragédie, nevzdal se a dál pokračoval ve své velkém díle, vedlo následně žáky k zamýšlení nad svými zážitky. Co jim vlastní zkušenosti přinesly, jak je ovlivnily a zejména, co se z negativních zážitků oni sami naučili, jak je tyto situace změnily. Žáci měli příležitost poznat sami sebe, své hodnoty a postoje. Současně se ale zamýšleli nad situací druhých, že jiné životy nejsou lehčí a že každý má své starosti.

Žáci 8. třídy