Recitační soutě

Ve čtvrtek 9. března 2023 se našich sedm žákyň (Kristýna Randulová 1.A, Amálie Komárková 1.B, Lucie Sárová 2.A, Sofie Kubešová 3.A, Izabela Vašíčková 5.A, Jitka Skřičková a Berénike Kubenová 6.) mělo příležitost zúčastnit okresní recitační soutěže Sluníčko na Základní škole v Lysicích. Děvčata reprezentovaly skoro všechny kategorie od I. až po IV. Recitace se jim povedly, a i když si odnesly jenom jedno umístění v podobě 3. místa v I. kategorii (Amálie Komárková, 1. B) víceré z nich bojovaly o 2. a 3. místa a porotce jejich recitační projev opravdu zaujal.

Všem našim šikovným reprezentantkám moc gratulujeme a děkujeme za opravdu vydařené recitace.

Alexandra Komárková