Recitační přehlídka

Recitační přehlídka

Ve čtvrtek 2. března se u nás ve škole konala recitační přehlídka, na které vystoupili žáci z celého prvního stupně. Z každé třídy byli vybráni zástupci, kteří reprezentovali svou třídu. Některé děti vystupovaly před tak velkým publikem poprvé. Jejich snaha a odvaha byla odměněna hlasitým potleskem. Nejlepší recitátoři budou reprezentovat školu v regionální soutěžní přehlídce v recitaci „O lysické sluníčko“. Všem zúčastněným patří velká gratulace. Byl to krásný zážitek.

Zuzana Portlová