Lipka – Jezírko

Lipka – Jezírko
15.2. 2023
Poradí si papoušek v zimě u nás v lese? Pomůže mu žluna, ledňáček či sojka?
Tak zněla otázka na začátku výukového programu s názvem: Papoušek na větvi, kterého se
zúčastnili žáci prvních tříd.
Program začínal pohádkou o papouškovi, který na začátku zimy uletěl z klece a ztratil se na
kraji lesa. Postupně se žáci seznámili s různými druhy ptáků a jejich způsobem získávání
potravy. Některé způsoby si sami vyzkoušeli. Dále rozdělili potraviny na vhodné a nevhodné
pro přikrmování zpěvných a vodních ptáků v zimě. Venku si zahráli hru na kočku a ptáky
létající na krmítko. Podle hlasu se naučili rozeznat několik druhů ptáků a na závěr si vyrobili
lojové krmítko, které jsme si odnesli s sebou.
Celý výlet se vydařil a kromě spousty znalostí a zážitků si některé děti odnesly i zablácené
oblečení. ☺️
Alena Kubínová