Vstupy do škol

Ve středu 15.2. se žáci 4., 5., 8.a 9. třídy zúčastnili přednášek z cyklu Vstupy do škol, které jsou pořádány Diecézním katechetickým centrem. Na programu byla následující témata:

 

 Svědci víry – bohatství našeho národa, kde se žáci dozvěděli spoustu informací o životě a odkazu světců a patronů českého národa- sv. Václava, sv. Anežky, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha. Žáci se společně zamysleli nad vlastnostmi „dobrého člověka“ a nad tím, zda poselství stará stovky let mohou promlouvat i k dnešním lidem. Tento program zároveň objasňuje důvody pro zařazení svátku svatého Václava mezi státní svátky.
               Odkaz českých světců – svatá Ludmila. V tomto programu se žáci v powerpointové prezentaci dozvěděli o světcích a patronech českého národa. Především se seznamovali s životním příběhem a hodnotovým odkazem kněžny Ludmily, která vystupuje na počátku českých dějin a je zakladatelkou rodu Přemyslovců. Společně se žáci zamýšleli nad významem, tradicemi a symbolikou spojenou s touto osobností českých dějin. Tento program přispívá k poznání kořenů české a evropské kultury a vzdělanosti a poukazuje na historické souvislosti i jejich aktuálnost v dnešní době, navazuje na učivo, jako všechny programy má akreditaci MŠMT.

  1.                     J. Mendel – (ne)obyčejný život géniaV programu se žáci seznámili s životem i dílem tohoto významného vědce, učitele, opata. Tento program je určen pro žáky druhého stupně a seznamuje je s inspirativním životním příběhem, hodnotovým odkazem a především vytrvalým vědeckým bádáním G. J. Mendela, které mu nepřineslo během života žádné uznání. Žákům vysvětluje na životě G. J. Mendela, který byl knězem a zároveň špičkovým vědcem, že víra a věda se mohou doplňovat, navzájem si nekonkurují. Program žákům napomáhá k vytváření postojů respektu a tolerance k přesvědčení a hodnotám druhých lidí. Ukazuje, že každý člověk je výjimečný a jedinečný, vede žáky k zamyšlení nad historickými souvislostmi, nad kladnými vlastnostmi, jako jsou např. vytrvalost, píle a seznamuje žáky s vědeckým bádáním tohoto génia, který položil základy genetiky a natrvalo se zapsal do světových dějin.

Programy byly doplněny pracovními listy, paní lektorka s dětmi diskutovala, snažili se společně dopátrat odpovědí a tyto programy byly pro žáky celkově zajímavé, inspirativní a současně i vzdělávací.

Hana Kroupová