Etické dílny

Etické dílny

V rámci prevence pro žáky 2. a 3. třídy se v úterý 6.12.2022 konala beseda na téma „Jak se chránit v nebezpečných situacích“. Preventivním programem provedla žáky paní lektorka Alena Vévodová s maňáskem Edou. Děti se např. dozvěděly, jak se zachovat, když se ztratí, když někdo neznámý zazvoní u dveří anebo když je někdo cizí bude zvát do auta. Různé situace si zahrály jako scénky a na konci besedy si vyrobily plakátek toho, co je nejdůležitější si pamatovat (např. telefonní číslo na rodiče). Děti se do programu zapojily aktivně a s chutí se účastnily všech jeho částí.

Zuzana Portlová