Muzeum Boskovicka

V úterý 25. 10. 2022 proběhla v Boskovicích exkurze o pravěku. Zúčastnili se jí žáci 6. třídy a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o historii Boskovicka. Také je paní průvodkyně seznámila s vyplňováním evidenčního listu pro každou získanou věc, která je v muzeu vystavena či uložena.

„Nejdříve jsme byli v části, kde byla krajina Boskovicka – živočichové, rostliny, přírodní podmínky, chráněná území a zkameněliny. Další část se věnovala době kamenné, bronzové a železné. Byly tam šperky, nástroje, kamínky, sošky a vyzkoušeli jsme si žernov a zrnotěrku a rozklepat měď.“

„Viděli jsme tam různé nástroje, co vyráběli v pravěku, většina věcí se našla na Starém Hradisku u Protivanova. Něco byly repliky, pravé výrobky byly uloženy v trezoru, nebo v muzeu  v Brně. Bylo zajímavé si vyzkoušet drtit obilí a z toho vyrobit mouku nebo udělat šperky z měděného drátku.“

„V muzeu nám paní průvodkyně dovolila mlít ručně obilí, aby se z něho stala mouka, a také nám ukazovala, jak v pravěku dělali díru do kamene.“

„Líbila se mi ta možnost spoustu věcí si vyzkoušet každý sám.“

žáci 6. třídy