Pasování na čtenáře

Na konci června se děti z 1. třídy vydaly na obecní úřad, aby byly pasovány na čtenáře. Přivítala je paní knihovnice, pan starosta a paní místostarostka, také leckteří rodiče přišli dětem držet palce. Děti společně četly bajku Liška a čáp a zdárně tak předvedly, co se během roku naučily. Následovala prohlídka zcela nové místní knihovny se zelenými pohovkami a křesílky, což děti nadchlo a nasměrovalo k používání jejich nové čtenářské průkazky. Všem dětem přejeme, ať se kniha stane jejich věrným přítelem!

  1. Skřičková