Výlet do Lanového centra Proud a Arrow game v Brně

Ve čtvrtek 23.6. 2022 se 6. třída v doprovodu dvou vyučujících vydala na školní výlet do Lanového centra Proud a areálu Arrow game v Brně-Lesné. Počasí nám velmi přálo, bylo nám skoro až moc teplo. Doprava do Brna je nyní trochu ztížená, ale vše jsme zvládli bez obtíží. Trochu horší to bylo, když jsme se začali blížit k Lanovému centru, kdy už jsme zdálky viděli lana a překážky ve výšce až 10 metrů. Hned na začátku několik žáků zahlásilo, že se bojí výšek… Nakonec to ale všichni zvládli na výbornou a překonali sami sebe. Lanové centrum má totiž jako svoje heslo výzvu – Dotkni se nebe, dotkni se sebe. Instruktoři s námi začali trochu netradičně matematickou rozcvičkou, byla to výborná zábava. Pak už jsme se přesunuli k překážkám. Začali jsme u těch nejnižších a učili se jistit jeden druhého. Pak už jsme oblékli úvazky a učili se jistit, vyzkoušeli trenažer lezení. Poté už následovaly větší výzvy, podle zdatnosti a odvahy každého. Zapojili se opravdu všichni a každý nějakou tu překážku překonal.

Po obědové pauze jsme se přesunuli do areálu Arrow game, kde nás pan instruktor naučil, jak zacházet s lukem a speciálními šípy. A pak už se rozběhly různé hry – každý proti každému, hry v týmech s různými pravidly. Přestože bylo opravdu hodně teplo, někteří žáci by ještě klidně pokračovali dál.

Po skončení programu v Lesné jsme se přesunuli do centra, kde byl krátký rozchod. Téměř všichni zamířili na vytoužené občerstvení v Mc Donalds´. To jste měli vidět ten úprk 😊.

Po načerpání nových sil jsme se už po několikaté přepočítali a čekal nás celkem vtipný moment. Ani jedna z nás vyučujících jsme se nemohly dopočítat, pořád nám vycházelo, že je o jednoho žáka více (což je lepší případ😉). A tak jsme pořád přepočítávaly a vtom jsme si všimly jednoho vykutáleného chlapce, který k nám nepatřil, ale šikovně se mezi nás vmísil a tvářil se naprosto jako “náš”.  Z lavičky opodál ho ještě sledovala kamarádka a oba se dobře bavili. Po tomto odhalení jsme se všichni s úlevou zasmáli a zamířili k autobusu. Unavení, ale spokojení jsme se vydali na cestu domů.

 

Za 6. ročník Markéta Letfusová a Tereza Vávrová