Výlet do historického areálu hradu Bouzov

V pondělí 13.6. podnikli žáci 1. stupně školní  výlet do  historického  areálu v  podhradí  krásného hradu Bouzov. Trochu jsme se obávali počasí, ale naštěstí vůbec nepršelo. Mohli jsme tedy prožít pěkný den. Pro děti  tu byl  připraven velmi zajímavý  program. Děti se mohly porozhlédnout po okolí z hlavy dřevěného trojského  koně, zastřílet si z kuše a bubínkového revolveru. Zajímavá byla také ukázka střelby z velikého praku a děla.  Napínavý byl rytířský souboj a děti si mohly zazápasit v pážecím turnaji. Před odchodem z areálu si děti mohly koupit nějakou drobnost na památku. Výlet se nám moc líbil a to je asi to nejdůležitější!

p.uč. Eva Waňková

 

No Images found.