Den vědy ve spolupráci s Gymnáziem Boskovice

V pátek 17. 6. navštívila 9. a 8. třída Gymnázium Boskovice. Moc se nám tam líbilo. Předem připravený čtyřhodinový program z fyziky, chemie a biologie nás bavil. Nejvíce nás zaujala chemie pod vedením studentů Tomáše a Kuby. Svou prezentací motivovali spoustu osmáků k úvahám o budoucím studiu.

Děkujeme všem za příjemně strávené dopoledne.    Eliška a Verča.