Plavecký výcvik

Letošní plavecký výcvik 2.,3.,4. a 5. ročníku byl zahájen 7. ledna 2022. Každý pátek všichni žáci těchto ročníků odjíždí do bazénu do Boskovic, kde probíhá výuka plavání, kterou vedou instruktoři – plavčíci. Děti jsou při první hodině rozděleny do skupin dle úrovně plavání. Při výuce je vždy v každé skupině jeden plavčík. Výcvik navazuje na dovednosti, které děti  získaly v předešlých letech. Žáci i letos absolvují 10 dvouhodinových lekcí v rámci TV. Během výuky se nejen učí plavat a potápět, ale hrají i různé hry. Relaxace ve vířivce a jízda na tobogánu patří do závěrečné hodiny.

Všechny děti při posledním plavání obdržely mokré vysvědčení. Velkou pochvalu udělují plavčíci našim dětem za vzorné chování a za snaživost něco dokázat. I když na stupních vítězů mohli stanout pouze tři nejrychlejší, vítězi jsou všichni, kteří se naučili plavat, překonali své možnosti a vylepšili své dovednosti.

Lenka Plevačová