Vánoční florbalový turnaj na I.stupni svitávecké školy

Udržení dobré kondice, zdravého životního stylu a optimální váhy se neobejde bez pohybu.

Absence pohybu je v současné době u dětí mladšího školního věku velkým problémem. Často se to svádí na lockdown, ale stále se zhoršující pohyblivost dětí pozorujeme již delší dobu. Dětem mnohdy chybí úplně obyčejný pohyb.Často tráví hodiny u počítače, do školy je vozí rodiče autem. Přibývá u nich vadného držení těla, trpí krční a bederní páteř, ochabují svaly.

Tomu všemu se snažíme na naší škole předejít, děti rozpohybovat. Organizujeme pohybové kroužky, pořádáme sportovní soutěže, jezdíme bruslit, budeme jezdit plavat. Snažíme se u dětí vypěstovat lásku k pohybu a utvrdit je o jeho nutnosti pro zdraví. Jednou z možností, kterou jsme k tomu využili, byl vánoční florbalový turnaj. Jeho pořádání v předvánoční čas se u nás již stalo tradicí. Bývá vždy velkým zážitkem pro hráče i přihlížející.

Do soutěže se zapojil celý nižší stupeň kromě prvňáčků, kteří se zatím ve škole rozkoukávají, ale již se těší na příští rok, kdy budou moci také zasáhnout do sportovního zápolení.

Vylosované týmy si vymýšlely co nejzdařilejší pojmenování, aby již svým názvem zastrašily své soupeře. A tak jsme se mohli setkat s týmem Bílých orlů, Tygrů, Štírů atd. Zápasy probíhaly v rámci fair play, i když se podle pravidel teprve učíme hrát.

Emoce se střídaly s tím, jak jednotlivým týmům při hře přálo štěstí. Malá odměna na závěr byla jen tečkou za velmi zdařilou akcí.Pro mě byla odměnou věta jednoho z hrajících žáků – Já bych si chtěl zahrát ještě znovu. Kdy bude další turnaj? Domluvili jsme se, že si akci zopakujeme ještě na jaře.

A co říci na závěr? Vyhráli všichni, kteří se do turnaje zapojili .

Mirka  Pořízková