Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 1. září 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 16. 8. 2021 bylo vydáno následující:

 • od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • je omezen vstup třetích osob do školy
 • zákonní zástupci žáků 1. ročníku mohou doprovodit své děti 1. září do školy pouze s ochranou dýchacích cest a mohou se zúčastnit testování žáků
 • vstup do školy všech osob pouze s ochranou dýchacích cest
 • screeningové testování žáků RAT testy (samoodběr) 3x po sobě: 1. září (2. – 9. třída), 2. září (1. třída), 6. a 9. září (1. – 9. třída)
 • pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci zúčastnit prezenční výuky pouze za použití ochrany dýchacích cest (respirátor nebo rouška) po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
 • žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání
 • testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 • provoz školních jídelen pokračuje ve stávajícím režimu
 • školní družina pokračuje také ve stávajícím režimu