ŠKOLNÍ JÍDELNA OZNAMUJE

PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 BUDOU K VYZVEDNUTÍ V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY U VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ V OBDOBÍ OD 18. 8. 2021 DO 31.8.2021  VŽDY OD 8:00 hod. DO 10:00 PLATBA STRAVNÉHO

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY

— ORGANIZACE ŠKOLY – ŠKOLNÍ JÍDELNA —

Trvalý příkaz – při platbě TP musí být obědy uhrazeny do 25 dne v měsíci na účet školy.
Částka 550,- Kč / žák
Variabilní symbol: vyžádat v kanceláři ŠJ
Popis platby: jméno žáka
Platba vždy měsíc dopředu ( v srpnu na září atd.)
Inkasní platba – bezhotovostní platební styk formou svolení k inkasu z účtu na účet.
Ve své bance je třeba zřídit ,,svolení k inkasu, ve prospěch účtu školy 86 – 1159530227/0100
Limit pro inkasní srážku bude 550,-Kč (týká se pouze žáků )
Variabilní symbol : vyžádat v kanceláři ŠJ
Rodič odevzdá v kanceláři ŠJ svolení k inkasu nebo zašle na e-mailovou adresu : sjkejikova@seznam.cz
První zálohová platba je vyšší ( 550,-Kč ),sráží se v měsíci srpnu.
Další platba bude v měsíci říjnu za září. Budou sraženy již pouze odebrané obědy.
Hotovostní platba – provádí se v kanceláři ŠJ od 1 dne v měsíci do 20 dne v měsíci