Studánka ,,POD SRUBEM“

V pátek 27. 5. se naše třída s paní učitelkou a členky Ekotýmu vydali pod vedením pana ředitele čistit studánku ,, POD SRUBEM“. Když se řekne studánka, každý si většinou představí tůňku s křišťálovou vodou, vede k ní prošlapaná cestička, v lepším případě je vedle lavička a na stojánku připravený hrneček pro pocestné. S tou ,,naší“ studánkou to ale bylo od začátku jinak. Dosud jsme ji neznali a tím dobrodružství teprve začalo.

Cesta k ní nebyla snadná, ale zato plná krásných výhledů na Svitávku a okolí. Silnici brzy vystřídala polní cesta, pak vyjetá brázda a křoviny. V myslivecké boudě jsme se zastavili pro krumpáč, lopaty a po zdolání příkré stráně a vysokých kopřiv jsme konečně dorazili na místo. Ocitli jsme se v divočině na okraji lesíku za kravínem. Připadali jsme si jako průzkumníci neznámé neosídlené země.

Otevřel se nám pohled na Míchov a louku u brodu pře Semič, ale studánku jsme skoro přehlédli.  Dva slabé pramínky vyvěraly ze stráně a ztrácely se v bahně. Po odpočinku ve stínu stromů a posilněni svačinou, jsme se konečně pustili do práce. Postupně jsme odstraňovali  bahno od pramínků a snažili se zpevnit kameny některá místa, aby se v nich voda zadržela. Práce ani bláta se nikdo nebál a i když výsledek nebyl úplně dokonalý, měli jsme dobrý pocit, že se zvěř v nadcházejících horkých dnech bude moci napít nebo ochladit. Na závěr jsme ke studánce umístili opravenou informační ceduli. Takže pokud se k ní budete chtít jít podívat, snáz ji najdete a můžete ji také trošku vylepšit.

Zpáteční cesta uběhla rychleji, dobrá nálada i krásné počasí nám vydržely po celou dobu a nechyběla ani sladká odměna na závěr. I když jsme se ten den neučili, tak jsme si to užili a vlastně se i hodně naučili.

 

Žáci 5. třídy