Projekty a dotace

Projekty a dotace

Škola realizuje v letošním roce tyto projekty:

  • projekt Implementace KAP JMK II:

Žákovský miniprojekt „Jedlá zahrada“, celková dotace 20 000,-Kč,

realizace projektu 2023 – 2024

 

 

Od 1. 2. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.730.728,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

– Školní asistent ZŠ

 

– Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

 

– Školní speciální pedagog ZŠ

 

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

 

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD

 

– Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD