Co jsme dělali v Ekotýmu?

Co jsme dělali v Ekotýmu?                                                                                                                                  Tentokrát vařili! A bylo to ,,mňam“!

 

Další projekt Ekotýmu se tentokrát zaměřil na podnikavost dětí a zlepšení školního prostředí. Jeho členové spolu s učitelkami se rozhodli pro zlepšení vybavení školní kuchyňky, aby mohla být více využívaná. Vyzkoušeli si celý proces realizace změn školního prostředí od vymýšlení, plánování, možnosti získání finanční podpory díky grantu z JMK až po samotnou odbornou práci – samozřejmě tedy vaření pod vedením kuchaře, kterého si děti i samy vybraly.                                                                                                                                           Byl jím pan Ondřej Matějů, kterému touto cestou ještě jednou děkujeme za prima odpoledne. Naplánoval nám nejen skvělé menu, ale nenechal se zaskočit ,,polními podmínkami“ naší kuchyňky ani partou čilých kuchtíků, kteří si pod jeho dohledem vyzkoušeli přípravu sladkých i masitých dobrot.

Za Ekotým D. Mašková