Závěrečné práce:

  1. a 14. června se žáci pomalu začínají vidět na prázdninách, ne tak naši deváťáci. V těchto dnech žáci před zástupci učitelů a obecenstvem z řad mladších spolužáků z 2. stupně ukázali, co je baví, čím se zabývají ve volném čase, co je v hodinách zaujalo. Prezentovali totiž své závěrečné práce.

Žáci nás všechny v mnoha ohledech překvapili. Ať už zvolenými tématy jako např.  sci-fi texty, móda, literatura, tramping, IT, společenské problémy, chov psů, kriminologie, tanec. Velmi zajímavá byla témata z fyziky – zvuk a práce na téma hry na sklenice, či vlnění a vlnostroj.
Nebo písemným zpracováním jejich prací, kdy byla jedna z prací dokonce psaná v angličtině.
A také samotnou prezentací před publikem. Pro žáky byla tato část opravdu náročná, poprvé mluvili před velkým publikem a trému měli všichni. Jejich práce byla důležitá nejen z hlediska naplnění školní docházky, ale především kvůli tomu, že dokázali překonat strach a vyhrát sami před sebou.

Všem vycházejícím žákům ještě jednou děkujeme za zajímavé prezentace, gratulujeme jim k výsledkům. Ale hlavně jim přejeme, aby se jim v nových školách dařilo a líbilo.

Mgr. Radka Havelková