Setkání po letech

V pátek 17. 6. 2022 se uskutečnilo setkání bývalých pracovníků školy. Pozvání přijala většina jak pedagogických, tak provozních zaměstnanců toho času v zaslouženém důchodu. Bylo to příjemné setkání po mnoha letech. Zavzpomínalo se na doby minulé a zúčastnění měli možnost si projít a prohlédnout současnou budovu školy. Komentovaná prohlídka vyvolala četné emoce a vzpomínky na předchozí dobu. Milé posezení v jídelně bylo zpestřeno malým občerstvením a drobnou pozorností.

A.Antl, H.Podloucká