Den Země

Den Země
Dne 22. 4. proběhl na naší škole Den Země. Jednotlivé třídy vyrazily vyčistit Svitávku a přilehlé okolí především od plastů a plechovek.
Na děti z prvního stupně nejprve čekaly po cestě úkoly a vědomostní otázky, po jejichž správném zodpovězení vyluštily tajenku. Poté jsme se společnými silami pustili do sběru, pytle se rychle zaplnily PET lahvemi, obaly a jinými odpadky ležícími v křoví, na kraji cest, ale i přímo v lokalitě městyse. Druhý stupeň vyrazil na delší okruhy i do přilehlého okolí a místních lesů. Pytlů s odpadky bylo mnoho, některé jsme odnášeli, některé odváželi na dvoukoláku.
Na školním dvoře se nakonec nashromáždila velká hromada pytlů s rozličným plastem, mnohdy i větších rozměrů, který ležel pohozen v příkopech u vozovky a na dalších místech. O odvoz se postaral pan školník, kterému patří velký dík. A samozřejmě i všem žákům, pedagogům, kteří se zúčastnili, přiložili ruku k dílu a pomohli vyčistit prostředí, ve kterém žijeme. Je smutné sledovat, co vše se ocitne v přírodě a pak tam mnohdy leží desítky let a znečišťuje naši Zemi. Věříme, že taková akce přinese dětem do života radost ze společně vykonané práce, ale i něco dalšího – poučení do života: Odpadky patří do koše, ne do naší krásné přírody.
Hana Kroupová