Kamenačky

Ve středu 13. 10. se naše 7. třída vydala do přírodovědné stanice při ZŠ Kamenačky Brno .

V centru jsme se seznámili s různými druhy bezobratlých živočichů, plazů a drobných hlodavců.  Super bylo, že jsme si mnoho z nich mohli vzít i do ruky a prohlédnout zblízka. Během další části jsme obhlédli v teráriích chované obojživelníky. Měli jsme také netradiční příležitost vidět kajmany chované volně v tropickém pavilonu.

Většina z nás se shodla, že velkým zážitkem bylo držet v rukou nejedovaté hady a podívat se na prázdný želví krunýř. Zajímavé bylo vidět den staré mládě užovky a kožovitá vejce ještě nevylíhlých hadů.

Po krátkém rozchodu jsme se vydali vlakem zpět.  Exkurzi jsme si užili úplně všichni.

Žáci 7. třídy