A je tu DEN ZEMĚ!

Naše Země slaví svátek 22.dubna už od roku 1970. Je to den, kdy bychom se i my měli zaměřit na ekologii a ochranu životního prostředí.

A tak jsme šli té „Naší Zemičce“ popřát!

První hodinu jsme ve škole zopakovali nácvik požární evakuace ve výtečném čase. Poté si žáci ve třídách s vyučujícími zopakovali správné třídění odpadu, popovídali o ekologii a ochraně životního prostředí. Po svačině se vyrazilo do terénu.

Počasí nám přálo. Žáci si přinesly rukavice, střídali se v nošení pytlů a zaměřili se na sbírání plastů ve Svitávce i v jejím okolí. Pole, louky, lesy, chodníčky a cestičky při úklidu zajásaly. Cestou jsme si stihli ještě zahrát hry a dozvědět se něco o přírodě na jaře. Všímali jsme si jarních květin, stromů, zvěře, a jak jim člověk svým nezodpovědným chováním škodí. Žáci měli radost, a tak nám pracovní dopoledne rychle uteklo. Sluníčko hřálo a nás hřál dobrý pocit, že máme okolní prostředí čisté a uklizené.

Soňa Maňoušková

 

 

No Images found.