Zprávy z Ekotýmu

Podzim byl pro děti z Ekotýmu ve znamení práce na mini-projektu. Již v minulém školním roce si naplánovaly úpravy a vylepšení prostor školního dvora, které vyplynuly z jejich vlastních návrhů. Díky dotaci z Lipky, kterou Ekotým na úpravy získal a spolupráci s třídami na druhém stupni podařilo plány uskutečnit. Na trávníku vedle altánu, k radosti nejen dětí z družiny, vyrostly nové trampolíny. A pro ty, kteří by se rádi sešli na školním dvoře třeba s kytarou u táboráku, přibyly k ohništi nové zahradní lavičky. V celém prostoru děti naplánovaly i další drobné venkovní herní prvky. Současná epidemiologická situace, podzimní neplánovaná rekonstrukce čapího hnízda a mrazivé počasí však zatím zbytek prací pozdržely.  Ale v novém roce se můžete těšit na další novinky, přispět k nim můžete vlastním nápadem i pomocí. Děkuji za pomoc a spolupráci všem žákům a kolegyním, kteří přiložili ruku k dílu a těším se na další společné akce.

 

Poděkování také patří Zuzce Hrdličkové za organizaci sbírky na pejsky z Vendolí a všem, kteří se na ní jakkoliv podíleli.

 

Přejeme všem krásné svátky, v novém roce mnoho zdraví a dobrých nápadů!

Ekotým ZŠ